Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie ogłasza nabór na wolne stanowiska:

  1. Koordynator opieki wytchnieniowej
  2. Terapeuta zajęciowy
  3. Pracownik socjalny
  4. Opiekunka
  5. Asystent osoby niepełnosprawnej
  6. Kierowca

w ramach realizowanego projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych„. Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska należy składać osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, do dnia 05.04.2023 do godziny 12:00.