Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu ogłasza nabór na wolne stanowiska:

  1. Opiekun mieszkania chronionego / Koordynator
  2. Pracownik socjalny
  3. Opiekun mieszkania / Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  4. Terapeuta zajęciowy
  5. Konserwator / Palacz

w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń do dnia 05 maja 2023 roku do godziny 12:00.

Komunikat Prezesa Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu: Ogłoszenie o naborze.