Działamy, działamy!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie realizuje w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju z Dzierzgonia projekt po nazwą Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu kolejny etap rozwoju usług społecznych.