W związku z realizacją Projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych„, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia usług pielęgniarki bądź ratownika medycznego na potrzeby w/w projektu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Pełna treść zapytania ofertowego: Zapytanie Nr 2/S.P.DziM.N. z dnia 15 maja 2023 roku

Oferty należy złożyć w terminie do 25.05.2023 do godziny 10:00 w formie:

  • pisemnej: w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń
  • elektronicznej: na adres email spdzimn@gmail.com