Nabór uzupełniający pracowników do projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”

Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu ogłasza nabór uzupełniający na wolne stanowiska: Pracownik socjalny Terapeuta zajęciowy w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”. Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera –…