Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie ogłasza nabór na stanowisko:

w ramach realizowanego projektu pt. „Centrum Wsparcia rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”. Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, do dnia 11.08.2023 do godziny 12:00.