Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju ogłasza nabór na wolne stanowisko:

  1. Opiekun mieszkania / Asystent Osoby Niepełnosprawnej

w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń do dnia 04.09.2023 do godziny 12:00.