W dniu 22 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach projektu „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 powstałego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zabytkowy pałac w Blunakach przeszedł generalny remont wewnątrz i z zewnątrz, został odnowiony oraz zmodernizowany w taki sposób, aby być przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

____________________________________________________________________________

Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych
Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020