Deklaracja w sprawie zachowania trwałości projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”: