Logo_New

W procesie usprawniania osób niepełnosprawnych WTZ koncentruje się m.in. na:

  • rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

  • rozwijaniu psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy zarobkowej

Do WTZ uczęszcza 26 osób niepełnosprawnych z orzeczoną niezdolnością do pracy, ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie prowadzi swoją działalność od 1 lutego 2000 roku, jest placówką pobytu dziennego, realizującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Założycielem Warsztatu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.

IMG_0249
IMG_0248

Powyższe cele realizowane są przez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej. I tak w WTZ funkcjonuje pięć pracowni:

  1. Pracownia Gospodarstwa Domowego

  2. Pracownia Dziewiarsko-Krawiecka

  3. Pracownia Plastyczna

  4. Pracownia Życia Codziennego

  5. Pracownia Gospodarczo-Przyrodnicza

Uczestnicy korzystają również z pomocy psychologa oraz fizjoterapeuty.

Zajęcia terapeutyczne w WTZ realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Postępy z realizacji indywidualnego programu oceniane są przez Radę Programową co pół roku.

Warsztat jest wyodrębnioną finansowo jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie, powołaną do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku).

Siedziba Warsztatu mieści się w Koniecwałdzie. Czas trwania zajęć w WTZ wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.