Otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

W dniu 22 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach projektu „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 powstałego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zabytkowy pałac…