Otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

W dniu 22 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach projektu „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 powstałego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zabytkowy pałac…

Details

Remont budynku modernizowanego pod Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju prowadzi projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aktualnie prowadzone są prace remontowo-budowlane, polegające na przebudowie budynku, w…

Details

Remont zabytkowego pałacu w Blunakach i stworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju pozyskało 5,5 miliona złotych na projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 89 % wartości całej…

Details

Nabór pracowników do projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”

Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju ogłasza nabór na wolne stanowisko: Opiekun mieszkania / Asystent Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”. Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera – Warsztat…

Details