Nabór uzupełniający pracowników do projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”

Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu ogłasza nabór uzupełniający na wolne stanowiska: Pracownik socjalny Terapeuta zajęciowy w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”. Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera –…

Details

Zapytanie Nr 2/S.P.DziM.N. – Przeprowadzenie usług pielęgniarki bądź ratownika medycznego na potrzeby projektu pt. Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu”

W związku z realizacją Projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych„, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia usług pielęgniarki bądź ratownika medycznego na potrzeby w/w projektu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pełna treść zapytania ofertowego: Zapytanie Nr 2/S.P.DziM.N. z…

Details

Zapytanie Nr 1/S.P.DziM.N. – Przeprowadzenie usług psychologa na potrzeby projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu”

W związku z realizacją Projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych„, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia usług psychologa na potrzeby w/w projektu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pełna treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe Nr 1/S.P.DziM.N z dnia 15…

Details