PREZES

Halina Gierała

WICEPREZES

Danuta Senger

SKARBNIK

Teresa Zgubińska

SEKRETARZ

Katarzyna Białkowska

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Teresa Piotrowska

Teresa Wysocka

Wanda Grabowska